Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej wszystkich mieszkańców miejscowości Zawada od 01 września 2017 roku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie.

Aktualności

31 stycznia 2018 13:25 | Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA


W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do przedszkola i szkoły podstawowej zgodnie z Zarządzeniem nr 3 i 4 Wójta Gminy Dębica dyrektor Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że wnioski dotyczące naboru można uzupełnić elektronicznie na n/w stronach internetowych:

przedszkole:                      naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminadebica

szkoła podstawowa:          naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminadebica

Wniosek po uzupełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz z załącznikami w terminach:

przedszkole:               od 12.02.2018 r. do 16.02.2018 r.

szkoła podstawowa    od 01.03.2018 r. do 09.03. 2018 r.

Jest też możliwość pobrania dokumentów w sekretariacie szkoły i ich uzupełnienia na miejscu.

ZARZĄDZENIE Nr 3/GZ/18 WÓJTA GMINY DĘBICA z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębica oraz określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów

ZARZĄDZENIE Nr 4/GZ/18 WÓJTA GMINY DĘBICA z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Deklaracje kontynuacji należy składać w terminie od 01.02.2018 r. do 09.02.2018 r.

Przeczytano: 448 razy. Wydrukuj|Do góry