Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej wszystkich mieszkańców miejscowości Zawada od 01 września 2017 roku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie.

Przedmioty

Język angielski

Nauczyciel: mgr Jolanta Duźniak

Klasy: I, III, II, IV, V, I, II, VI, III