Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej wszystkich mieszkańców miejscowości Zawada od 01 września 2017 roku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie.

Akcja "Poczytaj mi przyjacielu"

6 kwietnia w ramach całorocznej akcji w naszym przedszkolu: " Poczytaj mi przyjacielu", na nasze zaproszenie przyjechał poseł- pan Jan Warzecha. Rozmawiał z dziećmi, żartował ,odpowiadał na pytania i przeczytał bajkę "O chatce i jej mieszkańcach". 
Następnie częstował słodyczami i rozdawał upominki wszystkim dzieciom. Spotkanie było bardzo miłe. Dzieci również zaprezentowały swoje piosenki i zabawy poznane w przedszkolu. Pan poseł zaprosił nas na wycieczkę do swojego biura w Dębicy

 

{oto43608}