Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej wszystkich mieszkańców miejscowości Zawada od 01 września 2017 roku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie.

Spotkanie z policjantką

Podczas realizacji w przedszkolu treści związanych z bezpieczeństwem, dzieci zapoznają się z zasadami prawidłowego poruszania się po drodze, oraz zachowania się w miejscach publicznych. Tematy te poruszane są w trakcie zabaw i zajęć , jak i podczas spacerów. Niedawno nasze zaproszenie przyjął pan policjant. Chętnie opowiadał dzieciom o swojej pracy, oraz o tym jak unikać zagrożeń. Wszystkie  przedszkolaki otrzymały opaski odblaskowe na rękę i obiecały zakładać je zawsze przed wyjściem z domu. Spotkanie przedszkolaków z policjantem