Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej wszystkich mieszkańców miejscowości Zawada od 01 września 2017 roku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie.

Zabawa andrzejkowa

W dniu 28 listopada w Publicznym Przedszkolu w Zawadzie odbyła się zabawa Andrzejkowa. Dzieci w tym dniu przyszły odświętnie ubrane. Zabawę rozpoczęły zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Następnie dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju wróżbach, było przepowiadanie przyszłości przy pomocy lania wosku, ustawiania bucików dzieci, nakłuwanie przygotowanych serduszek. Nauczycielki Janina Występek oraz Małgorzata Szczudło prowadziły tańce i zabawy ruchowe organizowały konkursy, nie mogło zabraknąć wyborów króla i królowej zabawy. Poczęstunek zorganizowano na zasadzie "szwedzkiego stołu", przy którym dzieci mogły posilić się przygotowanymi smakołykami.