Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej wszystkich mieszkańców miejscowości Zawada od 01 września 2017 roku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie.

Spółdzielnia Uczniowska Krokus

Spółdzielnia Uczniowska "KROKUS" - opiekun p. Teresa Świętoń


Historia spółdzielnii

Nasza Spółdzielnia Uczniowska powstała 15 XI 1958 roku. Kierownikiem szkoły był Pan Stanisław Róg, a opiekunką decyzją rady pedagogicznej została nauczycielka Elżbieta Lebryk. Funkcję tę pełniła przez 4 lata. Następnym opiekunem była Pani Ksawera Pietrucha. Pierwsza nazwa SU - "ZNICZ", a w roku 1989 zmieniono nazwę na "KROKUS".Kolejnymi opikunkami były:

od 1972 - 1980 Pani Eugienia Szpara 
od 1980 - 1983 Pani Teresa Świętoń od 1983 - 1985 Pani Małgorzata Matuszewska
od 1985 - 1986 Pani Marianna Jaśkiewicz
od 1986 - do 24 VI 2016 r Pani Teresa Świętoń

od 1 IX 2016 - Pani Jolanta Duźniak

Działalność spółdzielni do roku 1989 polegała na prowadzeniu sklepiku, który mieścił się w starej szafie. Po wprowadzeni się do nowej szkoły działalność spółdzielni się ożywiła. Spółdzielnia otrzymała osobne pomieszczenie, zaś Gminna Spółdzielnia w Dębicy wyposażyła sklepik w półki i ladę. Została rozwinięta szeroka działalność gospodarcza, społeczno - wychowawcza i kulturalno-oświatowa. 

Nasza spółdzielnia prowadzi: 

1. Działalność handlową: 
- sklepik w który sprzedajemy artykuły spożywcze oraz papiernicze, 
2. Działalność kulturalno-oświatową: 
- organizujemy lub sponsorujemy konkursy klasowe lub szkolne, 
- dofinansowujemy wycieczki turystyczno-krajoznawcze indywidualnym członkom SU, jak również całym klasom, 
- zakup podręczników i przyborów szkolnych dla członków będących w trudnej sytuacji materialnej, 
3. Działalność samorządową.
4. Działalność ekologiczną. 

- zbieramy surowce wtórnych: puszki aluminiowe, makulaturę, nakrętki, butelki plastikowe - współpracujemy z kołem łowieckim "LIS" , zbieramy żołdzie 
5. Włączamy się także w różne akcje charytatywne takie jak: 
- "Góra grosza", "WOŚP", "Pomóżmy dzieciom", "Pola nadziei" 
6. Pozyskujemy sponsorów np.: 
- np. 2005 r SU "KROKUS" napisała projekt pt. "Zdobywamy wiedzę ekonomiczną poprzez pracę w SU", w ramach konkursu grantowego "RÓWNAĆ SZANSE" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i otrzymała dotację w kwocie 8000 zł 

Uczestnicząc w różnych konkursach nasza spółdzielnia uczniowska odnosiła wiele sukcesów uzyskując puchary, dyplomy i cenne nagrody pieniężne i rzeczowe. 


Najważniejsze osiągnięcia spółdzielnii uczniowskiej 


1989 rok -I miejsce w konkursie "Działamy samorządnie, oszczędnie i nowocześnie" zorganizowanym przez GS "SCH" w Dębicy 
1993 rok - I miejsce w konkursie " Nasza Spółdzielnia dobrze pracuje" zorganizowanym przez GS "SCH" w Dębicy 
1995 rok - I miejsce w konkursie "Poznajemy historię Gminnej Spółdzielni SCH w Dębicy 
1996 rok - I miejsce w konkursie "ZDROWE ŻYCIE - ZDROWA ŻYWNOŚĆ" zorganizowanym przez FRSU w KRAKOWIE dla woj. tarnowskiego 
1997 rok - I miejsce w konkursie "ZDROWA PRZYRODA -ZDROWA ŻYWNOŚĆ - ZDROWA PRZYRODA" zorganizowanym przez FRSU w Krakowie 
1998 rok - Krajowa Rada Spółdzielcza odznacza SU "KROKUS" odznaką "ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI" 
1998 rok - II miejsce w konkursie "ZDROWA PRZYRODA -ZDROWA ŻYWNOŚĆ - ZDROWA PRZYRODA" zorganizowanym przez FRSU w Krakowie 
1998 rok - puchar i I miejsce w konkursie o Puchar Ministra Edukacji Narodowej na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju.
1999 rok - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w kraju "O PUCHAR MEN" 
2000 rok - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w kraju "O PUCHAR MEN" 
2000 rok - I miejsce w konkursie kronik SU zorganizowanym przez GS "SCH" w Dębicy 
2000 rok - zorganizowanie w szkole powiatowych obchodów 100 lecia działalności SU w Polsce 
2001 rok - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w kraju "O PUCHAR MEN" 
2002 rok - wyróżnienie w wojewódzkim konkursie "DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W PKO" przez PKO Bank Polska 
2002 rok - puchar i I miejsce w konkursie o Puchar Ministra Edukacji Narodowej na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju 
2003 rok - II miejsce w w/w konkursie w kategorii wielokrotnych laureatów 2000 i 2001 rok - I miejsce konkursie "Zdrowa Przyroda - Zdrowa Żywność - Zdrowy Człowiek" 
2003 rok - II miejsce w kategorii wielokrotnych laureatów - konkursu o puchar MENiS 
2004 rok - w konkursie o Puchar MENiS - Na najlepiej pracującą SU w kraju - II miejsce i Puchar MENiS 
2004 rok - w ogólnopolskim konkursie ekologicznym "Zdrowa przyroda - zdrowa żywność - zdrowy człowiek" SU "KROKUS" zajęła I miejsce w kategorii wielokrotnych laureatów.
2005 rok - realizacja projektu RÓWNAĆ SZANSE 
2005 rok - I miejsce w konkursie "Zaopatrujemy SU w towar w placówkach GS" zorganizowanym przez GS "SCH" w Dębicy 
2006 rok - I miejsce w konkursie "Zaopatrujemy SU w towar w placówkach GS" zorganizowanym przez GS "SCH" w Dębicy 
2007 rok - I miejsce w gminnym konkursie "Zaopatrujemy SU w towar w placówkach GS" zorganizowanym przez GS "SCH" w Dębicy 
2008 rok - udział w I OLIMPIADZIE " Wiem wszystko o polskiej spółdzielczości" i zajecie przez naszą koleżankę I miejsca rejonowym oraz IX miejsca na etapie krajowym, 
2009 rok - udział naszej opiekunki w I KONGRESIE SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ W WARSZAWIE 
2010 rok - II miejsce w konkursie "Zaopatrujemy SU w towar w placówkach GS" zorganizowanym przez GS "SCH" w Dębicy 
2011 rok - IV miejsce w konkursie "Zaopatrujemy SU w towar w placówkach GS" zorganizowanym przez GS "SCH" w Dębicy 
2012 rok - VII miejsce w konkursie "Zaopatrujemy Spółdzielnię Uczniowską w placówkach handlowych Gminnej Spółdzielni "SCH" w Dębicy 
2012 rok - zorganizowanie w naszej szkole I etapu II OLIMPIADY " Wiem wszystko o polskiej spółdzielczości" i udział naszych członków w tej olimpiadzie W dniu dzisiejszym chcemy serdecznie podziękować Zarządowi Gminnej ,Radzie Nadzorczej ,pracownikom Gminnej Spółdzielni "SCH" w Dębicy za opiekę nad wszystkimi spółdzielniami w naszej gminie, dostarczanie towaru z hurtowni do naszych sklepików, organizowanie konkursów dla młodych spółdzielców, które wyzwalają w nas chęć pracy i podejmowania działań na rzecz wszystkich członków w myśl zasady " Wspólna praca dla wspólnych korzyści".