Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej wszystkich mieszkańców miejscowości Zawada od 01 września 2017 roku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie.

Przedszkole

 

 

Grupa 3 i 4 latków (Janina Występek, Lucyna Guzik), oddział "0"(Małgorzata Szczudło) 

 


Do publicznego Przedszkola w Zawadzie w roku szkolnym 2015/16 uczęszcza 35 dzieci. Praca dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcza w oddziałach prowadzona jest w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego "Nasze przedszkole." W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe: 
 
- religia prowadzona przez p. Marię Wilk 
- j. angielski dla chętnych dzieciw oddziale przedszkolnym, oraz zaj. z j. angielskiego w grupie "0" prowadzone przez p. J. Duźniak.- 

- zaj. logopedyczne prowadzone przez p. Anetę Zimę,

- zaj. z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez p.Renatę Bajor,

- zajęcia z tańca ludowego 


Celem naszej pracy jest wszechstronny rozwój dzieci, wspomag

anie dzieci w rozwijaniu ich zdolności, oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości, rozwijanie umiejętności społecznych, nauki czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych,rozwój fizyczny, oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania. 

Realizujemy programy: 

- profilaktyczny program "Czyste powietrze wokół nas" we współpracy z Sanepidem jest to kontynuacja programu z roku 2014/2015 
- V edycja programu "Kubusiowi przyjaciele natury" również będący kontynuacją z poprzedniego roku 
-  program literacki autorstwa Galiny Dolya: "Klucz do uczenia" 

 - Przedszkole  trzeci rok sprawuje patronat nad schroniskiem "Brzozowe Ranczo" w Dębicy

- UDZIAŁ W AKCJACH:

  • "Pola nadziei"
  • "Nakretka"
  • "Góra grosza"


Przedszkolaki poprzez zabawę uczą się i poznają świat.  Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych dzieci dużo, chętnie i z wielkim zaangażowaniem rysują, malują, wycinają, śpiewają, tańczą, bawią się w teatr, słuchają utworów literackich, poznają zasady współp  racy w grupie, szacunku dla rówieśników i dorosłych, poznają najbliższe i dalsze otoczenie. Realizując cele i zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne w przedszkolu bawimy się, uczymy, odpoczywamy, śpiewamy, tańczymy, rysujemy, malujemy, wycinamy, lepimy ,uczymy się  zachowań społecznych, oraz samoobsługi. Często spacerujemy i bawimy się w ogrodzie przedszkolnym. 

Od początku września przedszkolaki w ramach realizacji tematów o jesieni poznają tę porę roku, jej cechy i właściwości. Podczas spacerów dzieci obserwowały całe bogactwo kolorów - piękne liście, owoce i warzywa, kasztany, szyszki i żołędzie. Zbierały i gromadziły te "Dary jesieni." 

 

W trakcie pobytu na świeżym powietrzu dzieci chętnie bawią się w różnego rodzaju gry sportowe, biegają, rysują na płytkach chodnikowych. dzieci we współpracy z rodzicami organizuja uroczystości przedszkolne: Zabawa andrzejkowa, Wigilia w Przedszkolu, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, kiermasz wielkanocny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny.


ODDZIAŁ ,,0” W ZESPOLE SZKÓL W ZAWADZIE

 

Oddział ,,0” w roku szkolnym 2015/2016 liczy 15 dzieci. W grupie jest 9 dziewczynek i 6 chłopców. Wychowawcą grupy jest mgr Małgorzata Szczudło. Zajęcia w grupie prowadzi także pedagog szkolny – mgr Jolanta Paśko. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z religii prowadzonych przez katechetę – panią Marię Wilk. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzi dla całej grupy mgr Jolanta Duźniak. Dzieci chętne uczestniczą w zajęciach z tańca ludowego.

Dzieci, które posiadają wady wymowy zostały objęte pomocą logopedyczną .

Zajęcia logopedyczne prowadzi logopeda - mgr Aneta Zima

W pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej realizowana jest ,,Podstawa programowa wychowania przedszkolnego”. Praca dydaktyczna prowadzona jest w o oparciu o Program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole” wydawnictwa Grupa Edukacyjna S.A.

Dzieci uczestniczą w programach:

  • ,,Czyste powietrze wokół nas” - realizowanym we współpracy z Sanepidem z Dębicy,

  • ,,Szklanka mleka”,

  • ,,Owoce w szkole”,

  • ,,Kubusiowi przyjaciele natury

 

Klasa ,,0” uczestniczy w akcjach:

  • ,,Nakrętka”,

  • ,,Góra grosza”,

  • pomoc zwierzętom ze schroniska ,,Brzozowe ranczo” w Dębicy.

 

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Bardzo chętnie wykonują stawiane przed nimi zadania. Mocną stroną grupy jest muzykalność: wiele dzieci bardzo chętnie śpiewa i tańczy oraz uczestniczy w zabawach rytmicznych.

Dzieci bardzo chętnie malują i kolorują, a swoje prace prezentują na wystawie dla rodziców. Grupa jest zintegrowana. Dzieci uwielbiają spacery po okolicy, pobyt w ogródku przedszkolnym oraz zabawy z koleżankami i kolegami z grupy 3,4 – latków. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Bardzo chętnie oglądają programy okolicznościowe przygotowywane przez uczniów szkoły.

Uczniowie klasy ,,0” wraz z rodzicami organizują wiele uroczystości przedszkolnych: Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, Wigilia w przedszkolu, spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, powitanie wiosny, Kiermasz Wielkanocny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny.


 

Publiczne Przedszkole w Zawadzie może pochwalić się bogatą ofertą zajęć dodatkowych. W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane były dla dzieci zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, prowadzone przez panią Renatę Bajor. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny zarówno w oddziale zerowym jak i również w grupie przedszkolnej. Zajęcia logopedyczne prowadzi pani Aneta Zima w obydwu grupach przedszkolnych dwa razy w tygodniu po piętnaście minut. W oddziale "O" dzieci z dysfunkcją wymowy objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Kółko teatralne w oddziale "O" prowadzone przez panią Małgorzatę Szczudło, w oddziale przedszkolnym przez panie Janinę Występek i Lucynę Guzik. Program Kółka Teatralnego obejmował między innymi przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu. Kolejne zajęcie dodatkowe z którego korzystają dzieci przedszkolne to Tańce. Zajęcia taneczne zorganizowane są na terenie ZS w Zawadzie dzięki współpracy z CK i B w Pustkowie Osiedlu. W ramach współpracy z przedszkola z biblioteka gminną , raz w miesiącu odbywają się lekcje biblioteczne. Ostatnia odbyła się pod tytułem "Spotkanie z Franklinem"
  

przedszkolaki