Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie informuje, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej wszystkich mieszkańców miejscowości Zawada od 01 września 2017 roku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Raczyńskiego w Zawadzie.

Biblioteka

 

Biblioteka szkolna w Zespole Szkół w Zawadzie posiada ponad 7 tyś woluminów. 
Z księgozbioru znajdującego się w bibliotece mogą 
korzystać uczniowie, nauczycielei wszyscy pracownicy szkoły.
W bibliotece znajdują się także informacyjne centrum multimedialne
posiadające 4 stanowiska komputerowe,z dostępem do Internetu.
W bibliotece odbywają się również zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.
Prowadzony przez nauczyciela bibliotekarza Renatę Kukla.
Sposób korzystania z biblioteki oraz ICM określone są w regulaminach, 
z którymi zapoznane zostaje każdy odwiedzający bibliotekę nowy czytelnik.

 

 

 
Godziny pracy biblioteki
L.P
Dzień tygodnia Godziny pracy Bibliotekarz
1.
Poniedziałek 10.00-13.00
R. Kukla
2.
Środa 800-12.00
R. Kukla